Monitorování pomocí GPS lze uplatnit na:

  • Osobní vozidla
  • Nákladní vozidla
  • Stavební stroje
  • Sonda EMM
  • Osoby
  • Závodní stroje
  • Lodě
  • Zboží

On-line přehled o Vašem vozovém parku

Systém nabízí okamžitý přehled o jednotlivých vozidlech nebo celém vozovém parku. Přístup do systému odkudkoliv z PC připojeného na internet bez nutnosti instalace speciální aplikace. Přístup je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Automatické vytváření knihy jízd

Při pohybu vozidla dochází k záznamu jeho přesné polohy do interní paměti modulu. Tyto údaje se přenášejí prostřednictvím GSM sítě do serveru a dále se zpracovávají do přehlední knihy jízd. Lze tak sledovat pohyb vozidla přímo na mapě nebo připravit knihu jízd ve formě přehledné tabulky. Importem dat o tankování (CCS karty) je možno sledovat průměrnou spotřebu pohonných hmot. Kniha jízd integruje všechny potřebné funkce pro doložení např. finančnímu úřadu.

Přehled o pohybu a efektivitě zaměstnanců

Systém umožňuje vyhledat případy využití služebního vozidla k soukromým účelům.

Sledování okolního prostředi při přepravě jako je teplota, intenzita světla, vlhkost, tlak vzduchu, nárazy, 3D orientace

Vyvinuli jsme unikátní sondu na měření okolního prostředí. Tato EMM sonda se připojí k osobnímu GPS trackeru, který se poté používá jako komunikační terminál. Naměřené hodnoty jsou přenášeny v reálném čase na servery AutoGPS a zobrazí uživateli naměřená data prostřednictvím interaktivních grafů. Lze jednoduše nastavit zasílání upozornění při překročení krajních mezí určitých veličin a vytvářet přehledné souhrnné reporty. Ideální řešení při přepravě citlivého, drahého zboží nebo farmaceutických produktů

Zabezpečovací funkce knihy jízd

spočívá v informování uživatele o stavu či narušení vozidla pomocí GSM sítě formou hlasových zpráv nebo SMS. Uživatel může na dálku provádět opatření na ochranu vozidla, například aktivovat imobilizér motoru, spustit sirénu a směrová světla atd. Díky instalovanému modulu GPS je možno lokalizovat vozidlo s přesností ±10 metrů a umožnit tak jeho dohledání v případě krádeže. Uživatel navíc může odposlouchávat interiér vozidla nebo s případnými narušiteli hlasově komunikovat. Kromě toho může ovládat i jiná zařízení, například nezávislé topení, klimatizaci atd.

Rychlá návratnost investice

V závislosti na stupni využití vozidla se investice do systému vrátí během doby kratší než 1 rok.

Využití GPS jednotek pro sledování teploty

GPS jednotky se vstupem pro externí signály, například GL200,  lze využít pro připojení digitální teplotní sondy. Naměřené hodnoty teploty jsou přenášeny do Knihy jízd a zobrazovány v přehledném grafu.

Real-time sledování, video přenosy z vozidel

Se zpožděním řádově sekund jsou zákazníkovi předkládány detailní informace o poloze a chování sledovaného objektu. Ty jsou doplněny systémem Street View orientovaným ve směru jízdy, či přenosem „živého“ obrazu z kamer umístěných na palubě vozidla.

Nativní aplikace pro chytré telefony a tablety

Všechny  funkce  aplikace AutoGPS  lze samozřejmě používat přes webový prohlížeč  telefonu nebo tabletu. Vytvořili jsme speciální klienty přímo pro mobilní platformy iOS a Android.

Možnost rozšíření funkcí dle požadavku zákazníka

Jednou z hlavních výhod systému je možnost rozšíření podle požadavku a potřeb zákazníka, protože naše firma přímo vyvíjí systém GPS knihy jízd. Neváhejte a oslovte nás!

Úspora na havarijním pojištění

GPS monitoring se řadí mezi aktivní prvky zabezpečení, na které některé pojišťovny poskytují slevu. Výše této slevy může v některých případech pokrýt náklady na provoz systému.

Vysoká přesnost polohy vozidel a sledování v reálném čase

Poloho vozidla zjistíte s přesností na několik metrů v reálném čase. A to vše na mapách celého světa.

Bezplatná aktualizace a vývoj systému

Systém neustále vylepšujeme tak, aby co nejlépe uspokojil požadavky zákazníků a byl uživatelsky přívětivý. Bezplatná aktualizace map je samozřejmostí.

Import dat z platebních karet čerpacích stanic

Máte možnost vkládat tankování a výdaje z platebních karet, s podporou

mnoha čerpacích stanic.

Při pravidelném zadávání informací o tankování zajistíte aktuální výpočty o

spotřebě paliva a průměrných cenách za litr.

Nízké požadavky na provoz

Z pořízení systému neplynou pro zákazníka žádné speciální požadavky. Provoz systému zajišťuje naše společnost.

Víceoborová řešení

Náš systém lze nainstalovat do téměř všech dopravních prostředků (lodě, stavební stroje, zemědělské stroje….)

Vymezení povolených nebo zakázaných oblastí

Funkce umožňuje u předem definovaných vozidel nastavit zakázané a povolené oblasti. V případě, že dojde k narušení nebo naopak opuštění stanovené oblasti, bude automaticky zaslána SMS zpráva nebo e-mail s upozorněním.

Zobrazení požadovaných vozidel se všemi dostupnými funkcemi na jedné mapě

V systému je možné zobrazit všechna firemní vozidla na jedné mapě.

Možnost sledování vozidel v zahraničí

Systém obsahuje podrobné mapy celého světa, na kterých je možné sledovat pohyb celého vozového parku.

Snížení nákladů při cestách do zahraničí

Pokud se Vaše vozidlo pohybuje v zahraničí, shromažďuje GPS jednotka data v off-line režimu a posílá je do systému až po návratu do ČR. To vede k úspoře poplatků za datové přenosy. Pokud si přejete zjistit polohu vozidla v zahraničí, stačí zaslat SMS zprávu z mobilního telefonu nebo webového rozhraní. Na základě tohoto požadavku GPS jednotka odpoví formou SMS zprávy, ve které naleznete informace o aktuální poloze vozidla.

Přenositelnost GPS jednotky

V případě vyřazení vozidla vybaveného GPS jednotkou z provozu, lze tuto jednotku přeinstalovat do jiného vozidla a využívat bez jakéhokoliv omezení.

Skrytá instalace GPS jednotky

Díky skryté instalaci není zloděj schopen rozpoznat, jedná-li se o vozidlo, které je chráněno naším systémem.

Upozornění formou SMS nebo e-mailu na změnu stavu sledovaného vozidla

V systému lze nastavit zasílání upozornění na změnu stavu vybraných vozidel na mobilní telefon nebo e-mail (např. narušení určité oblasti, upozornění na servisní prohlídku apod.) .

Snadné přepnutí mezi služební a soukromou jízdou

V případě potřeby změny účelu jízdy, postačí přepnout tlačítko instalované ve voze.

Upozornění v případě, kdy neproběhne plánovaná jízda

Jednotka generuje toto upozornění v případě, když neproběhne jízda v EKJ za daný časový limit nebo ve vymezené oblast.

Street View

Oblíbená funkce Street View, umožňující prohlížení nejrůznějších míst z celého světa prostřednictvím panoramatických snímků pořízených z ulice, je dostupná u osobních trackerů.