Obchůzkové systémy

Tyto systémy se používají jako náhrada za knihu obchůzek (či revizí). Princip fungování je velmi jednoduchý: po objektu se rozmístí kontrolní body, které musí strážný v daném pořadí a čase obejít s elektronickým snímačem. Ten zaznamená daný bod a čas načtení. Vyhodnocení buď probíhá ihned (tedy v okamžiku načtení bodu, se informace on-line odesílá do programu), nebo se ukládá ve snímači až do vyčtení a vyhodnocení kontrolním pracovníkem (tzv. off-line).

I kontrolu je nutné mít pod kontrolou
Evidence kontroly zamezí nepříjemným dohadům

 

Charakteristika

 • Hlavními výhodami systému pro kontrolu obchůzky je spolehlivá funkčnost, vysoká životnost, efektivní pořizovací náklady a flexibilita použití.
 • odolné, lehké kapesní snímače s vysokou životností a optimalizovanou kapacitou paměti až 8000 událostí, bez zbytečných ovládacích prvků a pohyblivých součástí
 • systém pracuje na bázi osvědčených kontaktních čipů iButton firmy MAXIM
 • jednoduchá montáž bez potřeby vnějšího napájení a kabeláže
 • snadná obsluha a údržba systému
 • automatické vyhodnocení správnosti provedených obchůzek
 • kvalitní vyhodnocovací software
 • záruční i pozáruční servis i pro výrobky některých jiných firem je zajišťován do 24 hodin
 • udělený certifikát VTÚE z r. 2001
 • splátkový prodej
 • zapůjčení systému za úplatu
 • rozsáhlá distribuční síť zajistí maximální zákaznickou podporu po celé ČR
 • Editace obchůzkových údajů oprávněnými osobami
 • Export dat souborů

Schéma fungování

1. Identifikace strážného

Každému strážnému přidělíte osobní čip. Strážný přiložením tohoto čipu ke snímači zahájí obchůzku.

2. Obchůzka

Jednotlivé obchůzkové body jsou rozmístěny v objektu tak, aby obchůzková trasa zasahovala do všech žádaných míst. Strážný jednotlivé body obejde v daném pořadí a časovém limitu. Úspěšné načtení každého bodu snímač potvrdí optickým i akustickým signálem.

3. Odevzdání dat do sběrného datového čipu

Před úplným zaplněním snímač ohlašuje signálem (2x pípne, 2x blikne) potřebu vyčtení dat. To je prováděno pomocí datového čipu (funguje podobně jako FLASH disk), který vyčte 1000 událostí ze snímače. Datové čipy se používají proto, aby nebylo nutné snímač z objektu převážet k vyhodnocení dat a aby bylo možné ho bez přerušení dále používat.

4. Načtení obchůzkových dat do PC, vyhodnocení

Z jednotlivých datových čipů se data posbíraná ze snímačů vyčítají pomocí adaptéru, který je připojen k PC s instalovaným programem WSOK. Data z datového čipu se přenesou do programu a jsou vyhodnocena podle zadaných kritérií. Výsledkem je výpis obchůzek, přehledně zobrazený dle správnosti provedení. Je možné vygenerovat výpisy a přehledy pro zákazníky či jako podklady k fakturaci.